Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období

Image
Variant title
Rondels and the structure of settlement areas in the late Neolithic period
Contributor
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Place of publication
Praha
Publisher
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Year of publication
2011
Extent
261 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 10
ISBN
9788073083441
9788087365366
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 702079
Note
  • Vydání knihy J. Řídkého "Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektu Doktorandská škola archeologie II (reg. č. 404/08/H026). Práce je dále výstupem projektů: "Sídelní areály mladého neolitu", Grantová agentura Univerzity Karlovy 471/2004/A-HN/FF; "Settlement area with rondel in Vchynice (Litoměřice district). Late Neolithic rondels in the Elbe River basin", Stiftung Pro Archaeologia Saxoniae. The work could be completed in 2011 thanks to the support of Pro Archaeologia Saxoniae Foundation.
License: Not specified license
Rights holder
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Rights access
open access
Page Chapter number Title
11-25 I. | Úvod do problematiky a nástin řešených problémů | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
26-50 II. | Rondely v České republice | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
51-75 III. | Rondely na území České republiky, Německa, Rakouska a Slovenska | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
76-220 IV. | Mikroregionální studie (povodí Únětického potoka) | pdf icon Řídký, Jaroslav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
221-227 V. | Závěr | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
228-233 VI. | Seznam použité literatury a pramenů | pdf icon Řídký, Jaroslav
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
234-236 VII. | Seznam tabulek | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
237-243 VIII. | Seznam obrazových příloh | pdf icon Řídký, Jaroslav
Page Chapter number Title
244-247 IX. | Rondels and the structure of settlement areas in the late Neolithic period : table of contents | pdf icon Řídký, Jaroslav
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
248-252 Summary | pdf icon Řídký, Jaroslav
hidden-section List of tables
Page Chapter number Title
253-255 List of tables | pdf icon Řídký, Jaroslav
hidden-section List of figures
Page Chapter number Title
256-261 List of figures | pdf icon Řídký, Jaroslav