[Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář]

Title: [Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář]
Author: Mrázková, Iva
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 639
Extent
639
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. xxxii, 1161 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-659-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.