Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov

Title: Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov
Variant title:
  • New findings about Vildenberk castle near Pozořice, Brno-venkov district
  • Neue Feststellungen auf der Burg Vildenberk bei Pozořice, Bez. Brno-Land
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 415-433
Extent
415-433
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 2011 byl na zřícenině jihomoravského hradu Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) zahájen intenzivní archeologický památkový dohled a současně i mezioborový průzkum hradu a jeho zázemí studentským vědeckým týmem z Masarykovy univerzity v Brně. Až dosud bylo v rámci tohoto průzkumu provedeno jednak nové vyhodnocení písemných pramenů k dějinám hradu i celého panství, jednak zhotovení nového plánu lokality za pomoci moderních geodetických a geoinformačních aplikací. Takto získaná data byla následně komparována s dosavadní plánovou dokumentací. Dále byl proveden prvotní výzkum stavebního materiálu na lokalitě. Zajímavým objevem je potom relikt náspu v podhradí, jehož výzkum i nadále probíhá.
Intense archaeological and heritage surveillance started on the site of the Vildenberk castle ruin, near Pozořice (Brno-Venkov district, South Moravia) in 2011. Interdisciplinary research into the castle and its hinterland by a research team of students from Masaryk University, Brno was launched in parallel. The research involved a new assessment of written sources concerning the history of the castle and the whole demesne. In addition, a new plan of the location was drawn up with the use of modern geodetic and geoinformation applications, and the acquired data was compared to the existing plans. Preliminary research into the building materials on the site was done as well. Interesting finds include the relic of a rampart in the extramural settlement below the castle, the investigation of which is still in progress.
Note
Článek byl podpořen z grantu děkana FF MU Brno č. MUNI/21/KOV/2013.
Der vorliegende Beitrag wurde mit Fördermitteln aus dem Projekt Nr. MUNI/21/KOV/2013 des Dekans der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität Brno gefördert.