Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka

Title: Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka
Source document: Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. [115]-127
Extent
[115]-127
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Rudolf Firkušný was born in Napajedla in 1912 and his family moved to Brno in 1915 after his father's death. His mother, Karla, and his siblings Leoš and Marie settled in a house in the street Údolní No. 55. When Firkušný yet as a small boy began to show signs of musical talent, his mother arranged for music classes with Václav Kolář, a member of the National Theatre orchestra in Brno. In the end, Firkušný took an exam at a composer and at that time director of the organ school, Leoš Janáček. After musical hearing and piano exam, Janáček admitted Rudolph to a piano class at the organ school led by Ludmila Tučková, who was later replaced by Růžena Kurzová. Firkušný then continued his piano studies at the Conservatory with Vilém Kurz. He studied composition in a master class of Leoš Janáček and in a composition and conducting class of Jaroslav Kvapil. The relationship between Janáček and Firkušný is another chapter in the pianist's life. Janáček paid attention to the talented boy with paternal care and understanding. From the beginning, he gave him private lessons in harmony and composition; he let Ruda play his pieces and encouraged him to his own compositional work. He mediated a meeting with President Masaryk, who was granting Firkušný a scholarship and later also arranged for a financial grant for study trips to France and Germany.
References
[1] EWEN, David. Musicians Since 1900. New York: The H. W. Wilson Company, 1978, s. 242–244.

[2] GRYCOVÁ, Kristýna. Klub přátel umění v Brně a Leoš Janáček, příspěvek k problematice Leoše Janáčka a spolkové činnosti na počátku 20. století. Bakalářská diplomová práce. FF MU Brno 2008.

[3] HNÁTOVÁ, Kateřina. Firkušný, Leoš. In Český hudební slovník osob a institucí. [online]. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.

[4] HOLÁSEK, Oldřich (ed.). 60 let střední školy v Bučovicích. Bučovice: SRPŠ při SVVŠ a školská komise při MNV, 1962.

[5] KOZDERKA, Richard. Život Rudolfa Firkušného v datech. Brno, nedat.

[6] KULIJEVYČOVÁ, Marie. Na oběžné dráze světem. Návrat Rudolfa Firkušného. Interview. Opus musicum, 1991, roč. 23, s. 195–199.

[7] KUNA, Milan. Schächter, Rafael. In Český hudební slovník osob a institucí. [online]. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.

[8] KUNDERA, Ludvík (ed.). Výroční zpráva za školní rok 1925–1926. Brno: Státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně, 1926.

[9] MACH, Elyse. Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. New York: Dover Publications, 1991.

[10] MAREK, Peter. Hořáková, Růžena. In Český hudební slovník osob a institucí. [online]. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.

[11] NOVÁČEK, Zdenko. Macudziński, Rudolf. In Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. II. (M–Ž). Praha: Státní hudební vydavatelství Praha, 1965, s. 20.

[12] RYCHETSKÝ, Jiří. Firkušný už na Vysočinu nepřijede. Hudební rozhledy, 1994, roč. 47, č. 9, s. 21.

[13] SMETANA, Robert. Vzpomínky na Rudolfa Firkušného. JAMU Brno 2012.

[14] ŠAFAŘÍK, Jiří. Rudolf Firkušný. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1994.

[15] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Černík, Josef. In Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. I. (A–L). Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 189–190.

[16] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Kvasnica, Rudolf. In Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. I. (A–L). Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 800–801.

[17] ŠTĚDROŇ, Miloš. Rudolf Firkušný: 5 tezí. In HOLÁ, Monika (ed.): Rudolf Firkušný. Člověk – pedagog – umělec. Brno: JAMU, 2012, s. 55–58.

[18] VIČAROVÁ, Eva. Smetana, Robert. In Český hudební slovník osob a institucí. [online]. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.

[19] ZAPLETAL, Miloš. Bakala Břetislav. In Český hudební slovník osob a institucí. [online]. http://www.ceskyhudebnislovnik.cz.