Русская женская проза в начале ХХ века

Title: Русская женская проза в начале ХХ века
Author: Panek, Inna
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 49-51
Extent
49-51
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Reviewed work
Komisaruk, Ewa. Od milczenia do zamilknięcia: rosyjska proza kobieca na początku XX wieku: wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. 310 s. Acta Universitatis Wratislaviensis; no. 3144. ISBN 978-83-229-3016-8.