Proměny náboženství

Title: Proměny náboženství
Publisher
Masarykova univerzita
Published: 2000-2007
Description
Ediční řadu Proměny náboženství vydával Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vycházely v ní především publikace, které jsou zaměřeny na aktuální podoby náboženství a metodologické problémy studia dynamiky vývoje náboženského života.
Book series "Proměny náboženství" was published by the Department for the Study of Religions of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno).
Note
Na základě rozhodnutí Ústavu religionistiky FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department for the Study of Religions, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.