Religionistika

Title: Religionistika
Publisher
Masarykova univerzita
Published: 1995-2005
Description
Ediční řada učebních textů a knih vydávaných Ústavem religionistiky Filozofické fakulty MU.
Book series published by the Department for the Study of Religions of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno).
Note
Na základě rozhodnutí Ústavu religionistiky FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department for the Study of Religions, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.