Post-eneolithic chipped stone industries in Moravia : resumé

Contributor
Charvátová, Irma (Translator of Summary)
Long, Tony (Translator of Summary)
Source document: Kaňáková Hladíková, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 252-254
Extent
252-254
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A
Document