Kateřinská zástěrková zábava v Kyjově, 27. 11. 2010

Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 248-253
Extent
248-253
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] ZÍBRT, Čeněk. 2006. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad, 2006