Editorial: Čas pro softwarová studia

Title: Editorial: Čas pro softwarová studia
Source document: TIM ezin. 2013, vol. 3, iss. 1-2, pp. 4-10
Extent
4-10
  • ISSN
    1805-2606
Type: Editorial; Editorial note
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] BAUMGÄRTEL, Tilman, 2001. Experimentelle Software II. Telepolis [online]. 17, 11, 2001. [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.heise.de/tp/artikel/11/11107/1.html (rev. 28. 4. 2013).

[2] CHUN, Wendy, 2011. Programmed visions: software and memory. Cambridge, MA: MIT Press.

[3] CRAMER, Florian – GABRIEL, Ulrike, 2001. Software Art [online]. 15. 7. 2001. [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.netzliteratur.net/cramer/software_art_-_transmediale.html (rev. 28. 4. 2013).

[4] CRAMER, Florian, 2005. Words Made Flesh. Rotterdam: Piet Zwart Institute.

[5] FULLER, Matthew, 2006. Freak of Number. In: COX, Geoff – KRYSA, Joasia, eds. Data Browser 2: Engineering Culture: One 'The Autor as (Digital) Producer'. New York: Autonomedia, s. 15. Dostupné také [online] z: http://www.spc.org/fuller/texts/freaks-of-number/ (rev. 28. 4. 2013).

[6] FULLER, Matthew, 2008. Software studies: a lexicon. Cambridge, MA: MIT Press.

[7] HORÁKOVÁ, Jana, 2011a. K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru. In: KLÍMOVÁ, Hana – KUŽELOVÁ, Dana – ŠÍMA, Jiří – WIEDERMANN, Jiří – ŽÁK, Stanislav. Hovory s informatiky. 1. vyd. Praha: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., 2011. s. 117–135.

[8] HORÁKOVÁ, Jana, 2011b. Konec dějin nových médií: Softwarová studia. In: FLAŠAR, Martin – HORÁKOVÁ, Jana – MACEK, Petr: Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 156–179.

[9] HORÁKOVÁ, Jana, 2012. Softwarové umění: programování excesu. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 23–47. ISSN 1212-0391.

[10] KITTLER, Friedrich, 1995. Technologies of Writing / Rewriting Technology. An Interview with Friedrich A. Kittler about Cultural Studies in Germany, Literature in the Age of Technolohy and the Blind Spot in Media Theory by Matthew B. Griffin and S. M. Hermann. Auseinander, Vol. 1, No. 3, Berlin, 1995. Dostupné také [online] z: http://artematrix.org/kittler/kit1.htm (rev. 28. 4. 2013).

[11] KITTLER, Friedrich, 1993/1995. There is no software. CTheory.net [online]. [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=74 (rev. 28. 4. 2013). V německém originále: Es gibt keine Software. Draculas Vermächtnis: Technische Schriften, Leipzig: Reclam, 1993, s. 225–242.

[12] MANOVICH, Lev, 2001. Language of New Media. Cambridge, MA: MIT Press.

[13] MANOVICH, Lev, 2009/2011. There is only software [online]. [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.manovich.net/DOCS/Manovich.there_is_only_software.pdf (rev. 28. 4. 2013).

[14] MANOVICH, Lev, 2011. Inside Photoshop. Computational Culture, issue 1 [online]. [cit. 28. 4. 2013]. Dostupné z: http://computationalculture.net/article/inside-photoshop (rev. 28. 4. 2013).

[15] ŠIK, Viktor, 2012. Kulturní analytika – metoda vizualizace velkých kulturních dat. Brno, 2012. Magisterská diplomová práce oboru Teorie interaktivních médií, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vedoucí práce: Jana Horáková. Dostupné také [online] z: https://is.muni.cz/th/153762/ff_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dviktor%20%C5%A1ik%20agenda:th%26start%3D1 (rev. 28. 4. 2013)