Software jako umělecký materiál

Title: Software jako umělecký materiál
Author: Borner, Jan
Source document: TIM ezin. 2013, vol. 3, iss. 1-2, pp. 13-16
Extent
13-16
  • ISSN
    1805-2606
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se bude zabývat vznikem a vývojem softwarového umění, přičemž se zaměří na koncepční odlišnosti od umění nových médií. Software sloužil dlouho jako prostředek k tvorbě a reprodukci umění. Postupně se však sám stává předmětem zájmu umělců. Článek se bude snažit především odpovědět na otázky, které tvůrčí postupy jsou stejné jak pro umění nových médií, tak i pro softwarové umění, a které jsou zcela nové. A dále, co vede mediálního umělce k tomu, aby prezentoval svoji tvorbu v podobě počítačového programu, a nikoli jako digitální obraz, zvuk nebo hypertext. Cílem článku je definovat softwarové umění v rámci širší praxe umění nových médií. V článku vycházím především z prací Olgy Goriunové a Floriana Cramera.
The article will deal with the origin and development of software art, focusing on conceptual differences from new media art. Software was long time served as a mean of creating and reproducing art. Gradually, however, itself becomes the object of artist's interest. The article will try to answer the particular questions which creative processes are the same as for new media art, as well as for software art, and which are entirely new. And further, what leads media artist to present their work in the form of a computer program, and not as a digital image, sound, or hypertext. This article aims to define software art within the broader practice of new media art. In the article we draw mainly from the works of Olga Goriunová and Florian Cramer.