Forum Havlum, instalace v prostoru Letiště Václava Havla Praha

Title: Forum Havlum, instalace v prostoru Letiště Václava Havla Praha
Source document: TIM ezin. 2013, vol. 3, iss. 1-2, pp. 145-153
Extent
145-153
  • ISSN
    1805-2606
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hlavním předmětem tohoto článku je instalace Forum Havlum, na jejímž vzniku se podílel výtvarník a architekt Bořek Šípek společně se svým týmem. Instalace byla veřejnosti představena 5. října 2012 u příležitosti slavnostního přejmenování Letiště Praha, Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha. Forum Havlum představuje několika úrovňovou malou divadelní scénu s lóžemi, z nichž si diváci mohou prohlédnout literární a dramatické citáty a politické výroky Václava Havla. V článku si kladu za cíl popsat instalaci v kontextu Šípkovy pocty Havlovi, která vychází z jejich přátelského vztahu, se zaměřením na významnost umístění instalace v prostoru letiště. Článek teoreticky podkládám literaturou Borise Groyse From Medium to Message, Mihney Mircan Nonuments a Paula Virilia Estetika mizení. Zdroje další literatury se opírají o oficiální stránky autora, dále o stránky Knihovny Václava Havla, s níž Šípek spolupracoval, a o samotné dílo Václava Havla.
The main topic of this article is the installation of Forum Havlum that has been created by Bořek Šípek – an artist and an architect – together with his team. The installation has been introduced to public on 5th October 2012 on the occasion of changing the Prague airport's name Letiště Praha – Ruzyně to Letiště Václava Havla Praha. Forum Havlum is a multilevel theatre scene with boxes, from which the audience can see Havel's quotations, political statements as well as watch his movie Odcházení. In this article I mainly focus on describing the installation in the context of expressing Šípek's honor and friendship to Havel, and the importance of placing the installation on the airport premises. The article is theoretically based on the texts by Boris Groys From Medium To Message, Mihney Mircan Nonuments and Paul Virilio The Aesthetics of Disappearance. Other literature sources are the official website of the author, Vaclav Havel Library and Havel's works of art.
References
[1] ASSMANN, Aleida, 2006. Memory, Individual and Collective. The Oxford handbook of contextual political analysis [pdf], s. 210–224.

[2] Bořek Šípek trvale zvěčnil osobnost Václava Havla na nově přejmenovaném pražském letišti, 2012. Bořek Šípek [online]. [cit. 14. 1. 2013]. Dostupné z: http://boreksipek.com/3-news.html.

[3] GROSSMAN, Jan, 1993. Předmluva ke knize HAVEL, Václav. Antikódy. Obálku navrhl Jiří Kolář. 1. vyd. Praha: Odeon. Pozn.: knižní přebal.

[4] GROYS, Boris, 2009. From Medium To Message – The Art Exhibition as Model of a New World Order [online], s. 56–65. [cit. 7. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.skor.nl/_files/Files/OPEN16_P56-65.pdf.

[5] HAVEL, Václav, 1993. Antikódy. Obálku navrhl Jiří Kolář. 1. vyd. Praha: Odeon. Stať Antikódy aneb angažovaná artikulace absurdity napsal Josef Hiršal. ISBN 80-207-0442-6.

[6] HOJDA, Zdeněk – POKORNÝ, Jiří, 1996. Pomníky a zapomníky. 1. vyd. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-050-0.

[7] KRAUS, Jiří a kol., 2005. Nový akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia. ISBN 80-200-1351-2.

[8] LANGEROVÁ, Marie, 2006. Zbytky písma: kaligram, typogram, čára [online]. Praha: Karlova univerzita, Filozofická fakulta. [cit. 20. 11. 2010]. Dostupné z: http://sl.ff.cuni.cz/files/users/u3/documents/Langerov__.pdf.

[9] MATUSSEK, Peter, 2001. The Renaissance of the Theater of Memory [online]. [cit. 6. 2. 2012]. Dostupné z: http://www.peter-matussek.de/Pub/A_38.html.

[10] MIRCAN, Mihnea, 2008. Nonuments. Robovox – Your Voice. Ljubljana: Závod Projekt Atol, s. 15–23. ISBN 978-961-92449-0-6.

[11] SCHMELZOVÁ, Radoslava a kol., 2010. Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific [online]. [cit. 6.11. 2012]. Dostupné z: http://www.adaptabilita.cz/wp-content/uploads/Publikace_5MB.pdf.

[12] ŠÍPEK, Bořek, 2012. Interview. Pražské letiště je už Letištěm Václava Havla. [cit. 14. 1. 2013]. České noviny: Zpravodajský server ČTK [online], 5. října, 2012, 12:31. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prazske-letiste-je-uz-letistem-vaclava-havla/848746&id_seznam=5590. (čas: 3:54).

[13] ŠTEFKOVÁ, Zuzana, Instalace. Artlist – databáze současného umění [online]. [cit. 10. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/?id=117.

[14] Umělecké dílo pro Letiště Václava Havla, 2012. Knihovna Václava Havla [online]. [cit. 16. 1. 2013]. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/novinky/400/umelecke-dilo-pro-letiste-vaclava-havla.

[15] VIRILIO, Paul, 2010. Estetika mizení. Přeložil Michal Pacvoň, 1989. Pavel Mervart: Červený Kostelec. ISBN 978-80-87378-21-2.