Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie : (problematika rodiny – obřadní studia – oral history – aplikovaná etnologie)

Image
Contributor
Válka, Miroslav (Author of Introduction)
Edition
1. vyd.
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Series
  • Etnologické příručky; 2
ISBN
9788021065055
Language
Slovak
Czech
Link to MU library catalogue: 987449
Description
  • V květnu 2012 se v Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně konal seminář "Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie", na kterém vystoupili pedagogové Katedry etnologie a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, aby na vybraných tématech z oblasti sociální kultury demonstrovali jejich řešení na domácím, tj. slovenském, etnologickém poli, ale také v návaznosti na širší vývojové trendy evropské. Z přednesených referátů byla sestavena tato příručka, která svým zaměřením má povahu učebního textu pro studenty etnologie a dalších sociálních věd.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-6 Předmluva | pdf icon Válka, Miroslav
hidden-section Foreword
Page Chapter number Title
7-8 Foreword | pdf icon Válka, Miroslav
Page Chapter number Title
9-47 Problematika výskumu rodiny v etnologickom výskume na Slovensku | pdf icon Botiková, Marta
Page Chapter number Title
48-61 Obradové štúdiá : vývin uplatňovaných prístupov a súčasný stav | pdf icon Jakubíková, Kornélia
Page Chapter number Title
62-84 Orálna história na Slovensku: k dejinám a teoretickým výsledkom | pdf icon Hlôšková, Hana
Page Chapter number Title
85-114 Perspektívy aplikovanej etnológie | pdf icon Janto, Juraj
hidden-section Autoři
Page Chapter number Title
115-116 Autoři | pdf icon