[Kosek, Pavel. Enklitika v češtině barokní doby]

Source document: Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 129-132
Extent
129-132
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci projektu MUNI/A/0705/2013 Čeština v jednotě synchronie a diachronie
Document