Dvě nové práce o starých Slovanech

Title: Dvě nové práce o starých Slovanech
Author: Boček, Vít
Source document: Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 2, pp. 59-62
Extent
59-62
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pukanec, M. Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013. 148 s. ISBN 978-80-558-0280-0.
Pukanec, M. Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2013, 116 s. ISBN 978-80-558-0363-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příspěvek vznikl za podpory grantu Grantové agentury České republiky č. 13-17435S Etymologický slovník jazyka staroslověnského: završení generačního projektu.