Opuscula historiae artium 2013, vol. 62, iss. 2

Image
Year
2013
Publication year
2014
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Note
  • Věnováno prof. Miloši Stehlíkovi
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Page Title
122-137 "Zu allen diesen kirchen arbeiten hat er zugleich auch die Riße verfertigt..." : brněnský sochař Ondřej Schweigl (1735-1812) jako kreslíř, dekoratér a architekt Valeš, Tomáš | pdficon
138-151 Johann Franz Josef Schenelli (Genelli) v Kroměříži a Vídni : případ "akademického" vyšívače ve střední Evropě na konci 18. století Suchánek, Pavel | pdficon
152-159 "Neobarokní" romantický historismus na příkladu sakrální tvorby Benedikta Edeleho a Josefa Břenka Cenková, Pavla | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
Page Title
160-167 Modely Josefa Winterhaldera staršího ve sbírkách Národní galerie v Praze Hladík, Tomáš | pdficon
168-179 K zakázkám Johanna Wenzela Bergla pro rodný Dvůr Králové nad Labem Arijčuk, Petr | pdficon
Archiv – Archives
Page Title
180-211 "... mit solchen Männern, wie Sie sind, haben Sr Excellenz mein Hochgräfl: gnädiger Herr Principal gerne zu thun" : Hrabě Ignác Dominik Chorynský z Ledské a jeho umělci František Antonín Sebastini, Ignác Raab, František Vavřinec Korompay, Ondřej Schweigl, David Roentgen et alii Slavíček, Lubomír | pdficon
Paměť – Memory
Page Title
212-220 Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945 Hédlová, Lubomíra; Mečkovský, Robert; Stehlík, Miloš | pdficon
221 Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013 Slavíček, Lubomír | pdficon
hidden section Obsah 62. ročníku
Page Title
223 Obsah 62. ročníku | pdficon