Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií

Title: Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií
Source document: Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 48-49
Extent
48-49
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Veselská, Dana, ed. Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií: sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006 = Thesauration and presentation of the cultural heritage of minorities in the collections and exhibition programmes of museums and galleries: a collection of papers given over the course of a working seminar at the Educational and Cultural Centre of the Jewish Museum in Prague on March 9, 2006. V Praze: Židovské muzeum, 2006. 130 s. ISBN 80-86889-42-4.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] VESELSKÁ, Dana, ed. Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií: sborník příspěvků přednesených v průběhu pracovního semináře ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze 9. března 2006 = Thesauration and presentation of the cultural heritage of minorities in the collections and exhibition programmes of museums and galleries: a collection of papers given over the course of a working seminar at the Educational and Cultural Centre of the Jewish Museum in Prague on March 9, 2006. V Praze: Židovské muzeum, 2006. 130 s. ISBN 80-86889-42-4.