Osvícenství

Source document: Votavová Sumelidisová, Nicole. Antologie řecké literatury 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 24-39
Extent
24-39
Type
Chapter
Language
Czech
Greek, Modern (1453–; tran.)
Note
Obsahuje: Obecný úvod -- Řecké osvícenství (První fáze řeckého osvícenství (od poloviny 18. st. do r. 1774); Druhá fáze řeckého osvícenství (od r. 1774 do konce 18. století); Třetí fáze řeckého osvícenství (od konce 18. století do r. 1821))
Rights access
open access
License: Not specified license
Document