Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema)

Title: Petrarchismo, generi letterari in epoca moderna e letteratura centroeuropea (boema)
Variant title:
  • Petrarkismus, novověké literární žánry a středoevropská (česká) literatura
Author: Seidl, Ivan
Source document: Seidl, Ivan. Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Ústav slavistiky na filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 1998, pp. 61-72
Extent
61-72
Type
Article
Language
Italian
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license