Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy

Title: Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy
Source document: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 185-189
Extent
185-189
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Co nám nivy mohou říci a co ne -- Antrakotomické analýzy: výsledky a perspektiva -- Problematika pylového záznamu v nivě -- Rostlinné makrozbytky v nivních sedimentech
Rights access
embargoed access
License: Not specified license