Zachovalost kosterních pozůstatků

Title: Zachovalost kosterních pozůstatků
Source document: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 13-16
Extent
13-16
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license