Literatura

Source document: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 42-48
Extent
42-48
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license
Document