Nová európska dráma : (poľská, česká a slovenská dráma v konfrontáciách a súvislostiach)

Source document: Beňová, Juliana. Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005, pp. 5-18
Extent
5-18
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document