Obsah

Source document: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). Pospíšil, Ivo (Editor); Šaur, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. [287]-[289]
Extent
[287]-[289]
Type
Table of Contents
Language
Czech
Slovak
Polish
Rights access
open access
License: N/A
Document