Doktorandské sympozium v Mikulově se stává tradicí

Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 202-204
Extent
202-204
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • III. doktorandské sympozium, pořádané Katedrou divadelních studií FF MU ve dnech 24. a 25. října 2014 v Mikulově.
Document