Nová koncepce informační gramotnosti pro digitální výukové prostředí ve vysokoškolském vzdělávání

Title: Nová koncepce informační gramotnosti pro digitální výukové prostředí ve vysokoškolském vzdělávání
Variant title:
  • New conception of information literacy for the digital learning environment in higher education
Contributor
Sedláčková, Barbora (Translator)
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 131-152
Extent
131-152
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem tohoto článku je prozkoumat problém, jak nejlépe chápat pojem informační gramotnosti (IG) ve vysokoškolském prostředí, aby tak mohlo být zajištěno, že jakýkoli model, jenž budeme používat, je vyhovující a je schopen účinně podpořit výuku a učení IG. Podstata tohoto problému vyvstala při poskytování poradenství jedné z univerzit ve Velké Británii, k němuž byla autorka přizvána, aby doporučila vhodný rámec IG pro využívání ze strany studentů ve speciálně vytvořeném Virtuálním výukovém prostředí (VLE - Virtual Learning Environment). Tato zpráva popisuje cestu, kterou autorka podstoupila, aby hlouběji porozuměla povaze informační gramotnosti, a mohla tedy vhodný rámec vytvořit. Cesta zahrnovala zvážení důležitých principů učení, postavení reflexe u studentů při učení se být informačně gramotným, dále toho, co by měla IG ve vysokoškolském vzdělávání zahrnovat, důležitost kontextu při vývoji IG a vliv digitálního prostředí, obzvláště webu 2.0. Posuzovány byly hlavní rysy nejběžnějších rámců IG používané ve vysokoškolském vzdělávání. Předložen je nový rámec IG spolu s vysvětlením své podoby a použití. Není však odpovědí nebo plánem, ale výzvou ke kritické reflexi současné teorie a praxe. Závěrem autorka uvádí návrhy pro budoucí výzkum.
Note
Překlad zahraničního článku. -- Přeloženo z anglického originálu: MARKLESS, S. A New Conception of Information Literacy for the Digital Learning Environment in Higher Education. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 2009, vol. 1, iss. 1, s. 25-40. Dostupné z: https://noril.uib.no/index.php/noril/article/viewFile/17/3.
References
[1] AUSUBEL, D. 1963. The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune and Stratton.

[2] BAWDEN, D. 2001. Information and digital literacies : a review of the concepts Journal of Documentation. 57 (2), 218‐259. | DOI 10.1108/EUM0000000007083

[3] BOWDEN, J. & MARTON, F. 1998. The university of leasing : beyond quality and competence in higher education. London: Kogan Page.

[4] BRUCE, C. S., EDWARDS, S. & LUPTON, M. 2007. Six frames for information literacy education : a conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. In ANDRETTA, S. (Ed.). Change and challenge : information literacy for the 21st century (s. 37‐57). Adelaide: Auslib Press.

[5] BRUCE, C. S. 1997. The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press.

[6] BRUNER, J. 1968. Towards a theory of instruction. New York: W W Newton.

[7] CIBER. 2008. Information behaviour of the researcher of the future. London: CIBER, University College, London.

[8] DERVIN, B. 1992. From the mind's eye of the user : the sense‐making qualitative‐quantitative methodology. In GLAZIER, J. D. & POWELL, R. R. (Eds.). Qualitative research in information management (s. 61‐84). Englewood, CO: Libraries Unlimited.

[9] ENTWISTLE, N. J. 2008. Influences on student learning and understanding at university. Paper presented at EIGER Conference, London.

[10] ENTWISTLE, N. J. 1998. Approaches to learning and forms of understanding. In DART, B. & BOULTON‐LEWIS, G. (Eds.). Teaching and learning in higher education (s. 72‐101). Melbourne: Australian Council for Educational Research.

[11] FOSTER, A. E. 2006. A non‐linear perspective on information seeking. In SPINK, A. & COLE, C. (Eds.). New directions in human information behaviour (s. 155‐170). New York: Springer.

[12] GLASERSFELD, E. von. 1995. Radical Constructivism : A Way of Knowing and Learning. London: The Falmer Press.

[13] HAY, D. B. 2008. Developing dialogical concept mapping as an e‐Learning technology British Journal of Educational Technology. 39 (6), 1057‐1060. | DOI 10.1111/j.1467-8535.2008.00897.x

[14] HAY, D. B., KINCHIN, I. M. & LYGO‐BAKER, S. 2008. Making learning visible : the role of concept mapping in higher education Studies in Higher Education. 33 (3), 295‐311. | DOI 10.1080/03075070802049251

[15] HEALE, S. & STREATFIELD, D. R. 2007. Project iSpy : report on a project to support the development of student information skills (iskills). Paper presented at Librarians' Information Literacy Annual Conference (LILAC), Manchester.

[16] INGWERSEN, P. & JARVELIN, K. 2005. The turn : integration of information seeking and retrieval in context. New York: Springer.

[17] KINCHIN, I. M., CABOT, L. B. & HAY, D. B. 2008. Visualising expertise : towards an authentic pedagogy for higher education Teaching in Higher Education. 13 (3), 315‐326. | DOI 10.1080/13562510802045345

[18] KOLB, D. A. & FRY, R. 1975. Towards an applied theory of experiential leasing. In COOPER, C. (Ed.). Theories of group processes (s. 33‐57). London: John Wiley.

[19] KUHLTHAU, C. C. 2007. From Information to meaning : confronting the challenges of the 21st Century. Keynote paper presented at Information : interactions and impact Conference, Aberdeen.

[20] KUHLTHAU, C. C., CASPARI, A. K. & MANIOTES, L. K. 2007. Guided inquiry : learning in the 21st century. New York: Libraries Unlimited Inc.

[21] LIMBERG, L. 2007. What matters : shaping meaningful learning through teaching information literacy. Paper presented at Information : interactions and impact Conference, Aberdeen.

[22] LLOYD, A. 2005. Information literacy : Different contexts, different concepts, different truths? The Journal of Librarianship and Information Science. 37(2), 82‐88. | DOI 10.1177/0961000605055355

[23] MARKLESS, S. & STREATFIELD, D. R. 2009. Reconceptualising information literacy for the Web 2.0 environment? In HATZIPANAGOS, S. & WARBURTON, S. (Eds.). Social software and developing community ontologies (s. 316‐334). Pennsylvania: IGI global.

[24] MARKLESS, S. & STREATFIELD, D. R. 2007. Three decades of information literacy: redefining the parameters. In ANDRETTA, S. (Ed.). Change and challenge: information literacy for the 21st century (s. 15‐36). Adelaide: Auslib Press.

[25] MARKLESS, S. & STREATFIELD, D. R. 2000. The really effective college library. (Library and Information Commission Research Report 51) Twickenham, Middlesex: Information Management Associates for the LIC.

[26] MARTON, F. 2007. Towards a pedagogical theory of learning. In ENTWISTLE, N. J. (Ed.). Student learning and university teaching (s. 19‐30). Leicester: British Psychological Society.

[27] MOORE, P. 2005. An analysis of information literacy education worldwide. School Libraries Worldwide. 11 (2), 1‐23.

[28] MOORE, P. 1997. Teaching information problem solving in primary schools : an information literacy survey. Journal of Contemporary Educational Psychology. 20, 1‐31.

[29] OBLINGER, D. G. & OBLINGER, J. L. (Eds.) 2005. Educating the Net Generation. Retrieved 15 August 2008. Available: http://www.educause.edu/educatingthenetgen/.

[30] PERKINS, D. N. & SALOMON, G. 1992. Transfer of learning. In HUSÉN, T. & POSTLETHWAITH, T. N. (eds.) International encyclopedia of education. 2nd edition Vol. 2 (s. 6452‐54 ). Oxford: Pergamon Press.

[31] SCHON, D. 1983. The reflective practitioner. New York: Basic Books.

[32] STREATFIELD, D. R., ALLEN, D. & WILSON, T. D. (forthcoming). Information literacy training for postgraduate and postdoctoral researchers : a national survey and its implications.

[33] STREATFIELD, D. R., ALLEN, D. & WILSON, T. D. 2008. Mind the skills gap : information-handling training for researchers. London: The Research information Network.

[34] STREATFIELD, D. R. & WILSON, T. D. 1980. The vital link : information in social services departments. London: Community Care and the Joint Unit for Social Services Research.

[35] TODD, R. 2001. Transitions for preferred futures of school libraries. Keynote paper presented at International Association of School Libraries (IASL) Conference, Auckland.

[36] TODD, R. 2005. Information literacy and inquiry leasing : the role of the library and what it achieves. Keynote paper presented at the School Library Association Annual Conference, Surrey.

[37] VEEN, W. 2007. Homo zappiens and the need for new education systems. Paper presented at the 2nd international convention New Millennium Learners : Schools, ICT and learning, Florence.

[38] VYGOTSKY, L. 1978. Mind in society. Cambridge MA: Harvard U P.

[39] WILLIAMS, D. & WAVELL, C. 2007. Making connections : the nature and impact of information mediation in the development of information literacy in schools. Paper presented at Information : interactions and impact Conference, Aberdeen.