CEP – méně známý sourozenec RIV

Title: CEP – méně známý sourozenec RIV
Variant title:
  • The CEP – a lesser-known sibling of the RIV
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 24-39
Extent
24-39
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Centrální evidence projektů (CEP) je jednou z komponent Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). V příspěvku tuto oblast představujeme - popisujeme rozsah sbíraných údajů v CEP, režim jeho aktualizace a vazby na další informace. Demonstrujeme, že CEP je velmi důležitým informačním zdrojem údajů o výzkumu, vývoji a inovacích. Na jeho základě vytváříme analýzy finančních toků a kapacit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Zkoumáme také regionální aspekty účelového financování výzkumu. Popisujeme, že je možné použít CEP k výpočtu hodnot některých scientometrických indikátorů.
The CEP (Centrální evidence projektů – The Central Register of R&D Projects) is one of the components of the national Research & Development & Innovation Information System (IS VaVaI) in the Czech Republic. We present this component - we describe the scope of the data collected, the update regimes, and the links to other information. We demonstrate that the CEP is an important source of information about Czech research, development, and innovation. We use it for analyses of financial transfers and capacities in the research, development and innovation domain. We also explore the regional aspect of targeted research funding in the Czech Republic. We describe that the CEP can be used to evaluate certain scientometric indicators.
Note
Tento článek vznikl s podporou vnitřního rozvojového grantu Bibliometrie a scientometrie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.