Целевые отношения, передающиеся в русском языке предложными конструкциями - их адекватное выражение в чешском языке

Title: Целевые отношения, передающиеся в русском языке предложными конструкциями - их адекватное выражение в чешском языке
Transliterated title
Celevyje otnošenija, peredajuščijesja v russkom jazyke predložnymi konstrukcijami - ich adekvatnoje vyraženije v češskom jazyke
Variant title:
  • Purpose relations expressed in Russian by prepositional structures – their adequate capturing in Czech
Author: Brandner, Aleš
Source document: Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 1, pp. [23]-33
Extent
[23]-33
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Purpose relations in Russian and Czech are primarily expressed in sentences by means of subordinate clauses of purpose. In the simple sentence, they are indicated by adverbial expressions which serve as adverbials of purpose. Adverbials of purpose both in Russian and in Czech are expressed via indirect cases; following verbs of motion also by means of infinitive. In Russian it can occasionally be eligible to insert purpose adverbials into transgressive structures. The article discusses purpose relationships in the simple sentence in Russian expressed by nominal constructions with primary and secondary prepositions. The situation in Russian is contrasted with the situation in Czech.
References
[1] ARUTJUNOVA, N. D. (1976): Predloženije i jego smysl. Moskva.

[2] ASTAF’JEVA, N. I. (1974): Predlogi v russkom jazyke i osobennosti ich upotreblenija. Minsk.

[3] BAUER, J., MRÁZEK, R., ŽAŽA, S. (1960): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy II. Skladba. Praha.

[4] ČERKASOVA, E. T. (1967): Perechod polnoznačnych slov v predlogi. Moskva.

[5] DOVINOVÁ-PETROVÁ, V. (1951/52): O druhotných předložkách. Ruský jazyk, s. 389–392.

[6] FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. (2005): Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc.

[7] HAVRÁNEK, B. (red.) (1961): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha.

[8] HORÁLEK, K. (red.) (1979): Russkaja grammatika 2. Praha.

[9] KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (red.) (1996): Příruční mluvnice češtiny. Praha.

[10] KREJDLIN, G. Je. (1991): Cel’ i prednaznačenije. In: Dejstvije i lingvističeskije modeli. Tezisy doklada. Moskva.

[11] KUBÍK, M. (red.) (1982): Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha.

[12] METS, N. A. (red.) (1985): Praktičeskaja grammatika russkogo jazyka dlja zarubežnych prepodavatelej-rusistov. Moskva.

[13] PETR, J. (red.) (1987): Mluvnice češtiny 3. Praha.

[14] ŠVEDOVA, N. Ju. (red.) (1980): Russkaja grammatika II. Sintaksis. Moskva.

[15] VINOGRADOV, V. V., ISTRINA, E. S.(red.) (1954): Grammatika russkogo jazyka II. Sintaksis. Čast’ pervaja. Moskva.

[16] ŽONCHOJ, Č. (2003): Celevyje otnošenija i sposoby ich vyraženija v sovremennom russkom jazyke. Moskva.