Spolupráce Roberta Smetany a Bedřicha Václavka v kontextu místa a doby : úryvky z jedné životní kapitoly

Title: Spolupráce Roberta Smetany a Bedřicha Václavka v kontextu místa a doby : úryvky z jedné životní kapitoly
Variant title:
  • Robert Smetana and Bedřich Václavek and their cooperation in the context of the time and place : the excerpts of one life charter
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [141]-152
Extent
[141]-152
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study consists of the following three parts: Robert Smetana and Bedřich Václavek, coop-eration and personal relationships; Robert Smetana and Olomouc, comparison with the views of Bedřich Václavek; final summary. This work presents, in its first part, an unpublished letter and comments on this cooperation and on a personal level. In the second part of the text, we show as it looked Olomouc on the period the First Republic and the Protectorate. At the end, we briefly compares importace of Robert Smetana and Bedřich Václavek for town Olomouc and university.
References
[1] Archiv národní muzea Praha, fond Robert Smetana, k. 18, inv. č. 1062, Dvě olomoucké okupační památkářské vzpomínky (článek pro archivní sborník, zasláno dr. Spáčilovi) + průvodní dopis.

[2] Archiv Národního muzea Praha, fond Robert Smetana, k. 8, inv. č. 618 – Václavek Bedřich 1932–1940.

[3] Archiv národního muzea Praha, fond Robert Smetana, k. 1, inv. č. 12, Paměti (strojopis), str. 32, 42.

[4] Archiv národního muzea Praha, fond Robert Smetana, k. 21, inv. č. 1024, Kultura v Olomouci před a po okupaci (projev na veřejné plenární schůzi KSČ v Olomouci 25. 1. 1963), 15+7, strojopis.

[5] Archiv Národního muzea Praha, fond Robert Smetana, k. 8, inv. č. 621, Dr. Jaroslava Václavková.

[6] Památník národního písemnictví Praha, fond Bedřich Václavek, nezpracovaná pozůstalost. Oddíl Smetana Robert.

[7] DOLÁKOVÁ, Markéta. Robert Smetana a jeho působení v oblasti muzejnictví a památkové péče v Olomouci v letech 1936–1946. Diplomová práce. Filozofická fakulta. Olomouc 2011.

[8] BUREŠOVÁ, Alena (ed.). Kritické edice Hudebních památek. Hudba v Olomouci. Historie a současnost II. In honorem Robert Smetana. Olomouc 2004.

[9] FIALOVÁ, Ivana. Robert Smetana – život a dílo. Diplomová práce, Pedagogická fakulta. Olomouc 1992

[10] FISCHER, Richard. Šest let práce (1932–1938) na olomoucké radnici, Olomouc 1938, str. 90

[11] HOMOLKA, František. Rozšíření písní umělých mezi lidem českým. Český lid, 1911, r. 20, str. 31–41

[12] HUDEC, Vladimír. Jubileum Roberta Smetany, Hudební věda, XVI, č. 3, 1979, str. 287–288

[13] HUDEC, Vladimír. K sedmdesátinám Roberta Smetany, Hudební věda XII, č. 1, 1975, str. 92–93

[14] HUDEC, Vladimír. Robert Smetana osmdesátiletý, Hudební věda XXII, č. 2, 1985, str. 191–192

[15] TICHÁK, Milan. Velký Olomouc slaví 90 let. Jak a proč vznikl? [online]. 2009. [cit. 18. 1. 2015]. Dostupné z: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/velky-olomouc--jak-a-proc-vznikl-slavi-20090329.html

[16] VIČAR, Jan. Za Robertem Smetanou, Hudební rozhledy XLII, č. 1, 1989, str. 9–10

[17] VIČAROVÁ, Eva. Robert Smetana. [online]. 2010. [cit. 18. 1. 2015]. Dostupné z: http://www. ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detai-l&id=783