Opětovný nález jedné nejstarších učebnic harmonie v češtině

Variant title
Rediscovery of one of the oldest harmony textbooks in Czech language
Author: Hruška, Viktor
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [195]-203
Extent
[195]-203
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Discovery of the autograph of harmony textbook by Josef Krejčí (1822–1881) which was considered missing is described as well as the authorship issues. By various means, it is documented that Josef Krejčí actually was the author of the text. The suggested exclusive authorship of Karel Slavoj Amerling (1807–1881) is excluded, although the cooperation of these two personalities is almost certain. The contents of the historical autograph is described and discussed.
Document
References:
[1] Pozůstalost Josefa Krejčího. Uložena v archivu pražské konzervatoře.

[2] Hudba českoslovanská. Pramen uložený části pozůstalosti Karla Slavoje Amerlinga spravované Literárním archivem Památníku národního písemnictví.

[3] AMERLING, Karel Slavoj. Příspěvek k mudřectví hudebnímu dle Frančana Fétise. Jindy a nyní. 1833, 8–9.

[4] AMERLING, Karel Slavoj. O hudbě z hlediště vychovatelského. Posel z Budče. 1848, 48–52.

[5] FOERSTER, Josef Bohuslav. Co život dal. Praha: Leopold Mazač, 1942.

[6] HOFFMANNOVÁ, Eva. Karel Slavoj Amerling. 2. vyd. Brandýs nad Orlicí: Knihkupectví U Podléšky, 2003. ISBN 80-902-9613-0.

[7] HRUŠKA, Viktor. Dílo vybraných osobností počátků dějin české hudební teorie. Praha, 2013. Diplomová práce. HAMU.

[8] HRUŠKA, Viktor. Karel Slavoj Amerling v kontextu své doby. Živá hudba. 2012, č. 3.

[9] LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie 1750–1850. Praha: Academia, 1985.

[10] LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie novější doby, 1850–1900. Praha: Academia, 1989.

[11] ŠÍN, Otakar. Teoretikové v řadě ředitelů pražské konzervatoře. In Sborník na paměť 125 let konzervatoře hudby v Praze. Praha: Vyšehrad, 1936, s. 165–178.