Šlonzáci, Vasrpoláci, Laši, Gorali, Moravci, Prajzáci a lidé Ponašymu

Title: Šlonzáci, Vasrpoláci, Laši, Gorali, Moravci, Prajzáci a lidé Ponašymu
Author: Holub, Zbyněk
Source document: Holub, Zbyněk. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 211-227
Extent
211-227
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Studie se soustředí na popis jazykové situace na území českého Slezska. Autor popisuje nejen obecné charakteristiky slezských dialektů (z hlediska fonologie, akcentuace, morfosyntaxe a lexikonu), ale také rozdíly mezi slezsko-polským a slezsko-moravským územím. Jako specifické území je definována "prajzská" oblast. Autor rovněž uvádí příklady překrývajících se polských dialektů (zvl. sulkovského), slovenských dialektů (goralských) a historických německých dialektů. Zvláštní část článku je věnována popisu etnonym typu Lach, Horal, Prajzák atd.
The article centers on the description of language situation in Czech Silesian territory. The author describes not only general characteristics of Silesian dialects (phonology, accentuation, morphosyntax and lexikon) but also the differences between Silesian-Polish and Silesian-Moravian territories. As as specific territory the "Prajz" area is defined. The author also adduces examples from the overlapping Polish dialects (esp. Sulkow), Slovak dialects (Gorol) and historical German dialects. A special part of the article is devoted to the description of etnonyms like Lach, Horal, Prajzák etc.