Správa z letnej škole CEU v Budapešti: Morality: Evolutionary Origins and Cognitive Mechanisms, 23.–30. júna 2014, CEU, Budapešť, Maďarsko

Variant title
Morality: Evolutionary Origins and Cognitive Mechanisms
Author: Maňo, Peter
Source document: Sacra. 2014, vol. 12, iss. 1-2, pp. 62-63
Extent
62-63
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: News
Language
Slovak
License: Not specified license
Note
  • Tento príspevok vznikol s podporou Grantu UK, č. UK/200/2014 – "Extrémne náboženské rituály ako nákladné signály – prenos laboratória do terénu" a v rámci projektu Laboratórium pre experimentálny výskum náboženstva (LEVYNA, CZ.1.07/2.3.00/20.0048) spolufinancovaného Európskou úniou a štátnym rozpočtom Českej republiky.
Document