Примената на јазичните теории од Прашката школа во македонската лингвистика

Title: Примената на јазичните теории од Прашката школа во македонската лингвистика
Transliterated title
Primenata na ǰazičnite teorii od Praškata škola vo makedonskata lingvistika
Variant title:
  • Použití jazykových teorií pražské školy v makedonské lingvistice
  • The appliance of the language theories from the Prague school into the Macedonian linguistics
Author: Pandev, Dimitar
Source document: Pandev, Dimitar. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 73-81
Extent
73-81
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
V příspěvku jsou popsány vzájemné vztahy mezi Pražském lingvistickém kroužkem a makedonskou lingvistikou (z prvních desetiletích jejího vývoje), při čemž potenciální vlivy se pozorují na základě "Tezí Pražského lingvistického kroužku" a lingvistických teorií, které vznikají z nich.
This paper is about the co-relations between the Prague school and the Macedonian linguistics (in the first decades of its development), giving the possible influences from Theses. Travaux du cercle linguistique de Prague and the language theories that come from the thesis.