Чешката литература во Република Македонија

Title: Чешката литература во Република Македонија
Transliterated title
Češkata literatura vo Republika Makedoniǰa
Variant title:
  • Česká literatura v Makedonské republice
  • Czech literature in Republic of Macedonia
Source document: Delova-Siljanova, Jasminka. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 109-113
Extent
109-113
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Tento příspěvek dává přehled prvních literárních překladů z českého jazyka do makedonštiny od začátku do současnosti. Údaje o přeložených knihách z krásné literatury z češtiny do makedonštiny jsou převzaty z Cooperativního Online Bibliografického systému a služeb Republiky Makedonie – COBISS.
This paper provides an overview of the first translations of literature from Czech into Macedonian language, until today. The information about the translated literature from Czech into Macedonian language is taken from COBISS Co-operative Online Bibliographic System and Services of the Republic of Macedonia.