Франтишек Вацлав Мареш за местото на македонскиот јазик во словенското јазично семејство

Title: Франтишек Вацлав Мареш за местото на македонскиот јазик во словенското јазично семејство
Transliterated title
František Vaclav Mareš za mestoto na makedonskiot ǰazik vo slovenskoto ǰazično semeǰstvo
Variant title:
  • František Václav Mareš o místě makedonštiny v slovanské jazykové rodině
  • F.V. Mareš on the place of Macedonian language in the Slavic language family (on the occasion of the 20th anniversary of his death)
Source document: Crvenkovska, Emilija. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 114-119
Extent
114-119
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Český slavista-lingvista František Václav Mareš výrazně přispěl ke studiu v oblasti makedonského jazyka. Ve stati autorka podává stručný přehled jeho makeodnistických prací. Zvláštní pozornost věnuje Marešově studii o rozdělení slovanské jazykové skupiny a o místě makeodnštiny v ní. F. Mareš uvádí hlavní zvláštnosti ve všech jazykových rovinách. V závěru stati autorka uvádí některé názory na současnou situaci v slovanské jazykové rodině.
The contribution of F. V. Mareš, Czech linguist-slavist, in Macedonian Language research is respectable. In this paper a short survey on his work on Macedonian Language is made, with the special attention on his article about the division of the Slavic Language Family and the place of Macedonian in it. F. Mareš is paying attention to all specific linguistic features of Macedonian in different levels. At the end there are also some remarks on the contemporary situation in the Slavic Language Family.