Конверзиите автор – читател (едно можно читање на есеистиката на Милан Кундера)

Title: Конверзиите автор – читател (едно можно читање на есеистиката на Милан Кундера)
Transliterated title
Konverzite avtor - čitalen (edno možno čitanje na eseistikata na Milan Kundera)
Variant title:
  • Konverze autor – čtenář (jedno z možných čtení esejů Milana Kundery)
  • The conversions author – reader (one possible reading of essays of Milan Kundera)
Source document: Ǵorǵieva Dimova, Marija. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 170-179
Extent
170-179
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Předmětem zájmu v našem textu jsou eseje Milana Kundery viděné prismatem konverze autor-čtenář. V jeho esejích se tato konverze projevuje opakovaně/vícenásobně: v komentářích o sobě jako o autoru / romanopisci / spisovateli, v komentářích o sobě jako o čtenáři svých vlastních románů, ale i románů jiných spisovatelů, ve srovnávacích analýzách konkrétních textů, postupů a témat, která ho odhalují jako zkušeného čtenáře a obsahují rozsáhlejší implikace vzhledem k historii a teorii románu.
The text is focused on essays of Milan Kundera, interpreted through their illustration regarding the author – reader conversion's point of view. This conversion in Kundera's essays has multiple demonstration: in the comments for himself as author/novelist, in the comments for himself as a reader not only of its own novels, but also as reader of other author's novels, in the comparative analyses of specific texts, processes and topics that reveals his reading experience and contains wider implications regarding history and theory of the novel.