Категоријата простор во фразеологијата (македонско-руско-чешки паралели)

Title: Категоријата простор во фразеологијата (македонско-руско-чешки паралели)
Transliterated title
Kategoriǰata prostor vo frazeologiǰata (makedonsko-rusko-češki paraleli)
Variant title:
  • Kategorie prostor ve frazeologii (makedonsko-rusko-české paralely)
  • Category of space in phraseology (Macedonian – Russian – Czech parallels)
Source document: Mirčevska-Boševa, Biljana; Delova-Siljanova, Jasminka. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 201-206
Extent
201-206
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Prostor jako jedna z nejdůležitějších kategorií pro člověka stále představuje aktuální otázku v různých vědeckých disciplínách a také v lingvistice. V tomto příspěvku představujeme malý fragment kategorie prostoru - a to je mikropole blízko, blízká vzdálenost. Tento segment je popsán v makedonštině, češtině a v ruštině, aby mohly být vnímány podobnosti a rozdíly ve vyjádření tohoto významu ve frazeologickém materiálu v jazycích z jihoslovanské, západoslovanské a východoslovanské skupiny.
Space as one of the most important categories is ever present issue in different scientific disciplines, as well as in linguistics. In this article we present a small fragment of the category space or more preciously the phrases denoting close distance. This segment is reviewed in Macedonian, Czech and Russian language in order to perceive similarities and differences in the expression of this meaning in the phraseological material in the languages representatives of South Slavic West Slavic and East Slavic language group.