Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-руско-српски паралели

Title: Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-руско-српски паралели
Transliterated title
Predlogot v/vo vo makedonskiot ǰazik so vremensko značenje i češko-rusko-srpski paraleli
Variant title:
  • Předložka v/vo (ve) v makedonštině s časovým významem a s paralelami v češtině, v ruštině a v srbštině
    • Predlog v/vo s vremennym značenijem v makedonskom jazyke i jego sootvetstvija v češskom, russkom i serbskom jazykach
  • Предлог в/во с временным значением в македонском јазике [i.e. языке] и его соответствия в чешском, русском и сербском языках
    • Predlog v/vo s vremennym značenijem v makedonskom jazyke i jego sootvetstvija v češskom, russkom i serbskom jazykach
Author: Tasevska, Roza
Source document: Tasevska, Roza. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 207-211
Extent
207-211
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
V této práci je představena předložka v/vo s časovým významem v makedonštině, v češtině, v ruštině a v srbštině. Vysvětluje se také zvlaštní použití předložky v/vo ve spojení s dny týdne.
В данной работе представлен предлог в/во с временным значением в македонском языке и его соответствия в чешском, русском и сербском языках. Отдельно объясняется употребление предлога с существительными – днями недели и приводятся примеры на всех четырёх языках.