Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách

Title: Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách
Variant title:
  • Collecting and using statistics in Czech libraries
Author: Krčál, Martin
Source document: ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 41-52
Extent
41-52
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Statistické výkazy jsou důležitým zdrojem informací z různých oblastí lidské činnosti. Své využití nacházejí i v prostředí knihoven. Článek se věnuje možnosti využití statistických výkazů při rozvoji a řízení knihoven. V úvodu je podrobně popsán proces sběru statistických dat v České republice v základních a speciálních knihovnách. Zmíněny jsou také mezinárodní aktivity v oblasti knihovních statistik. Autor se dále zamýšlí nad problémy sběru a interpretace dat. Nechybí ani využití údajů z knihovních výkazů pro různé cílové skupiny jako jsou zaměstnanci, uživatelé, zřizovatel nebo média. V závěru jsou uvedeny příklady uplatnění statistik v praxi.
Annual statistical reports are very important source of information about libraries. The article presents possibilities of using statistics in libraries development and management. The author describes the process of collecting statistical data in all types of Czech libraries. He mentions some international activities in this field too. He deals with the problems of collecting and interpreting statistical data. There are also examples of usage of library annual statistics for various target groups (employees, users, founders, media etc.). The article concludes with some examples of the application of statistics in the library practice.