The enigmatic puppets of important Czech marionettists, the Flachs

Title: The enigmatic puppets of important Czech marionettists, the Flachs
Contributor
Drábek, Pavel (Translator)
Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 35-69
Extent
35-69
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article brings summative information in relation to the Flachs, one of the leading families of traditional Czech folk marionettists. It focuses on the last three generations, from the mid-nineteenth century to the decline of itinerant family marionette troupes in the 1950s. The article also analyses extant puppets made and used by the family and their distinctive carving techniques.
Note
The publication was made with the financial support of the Czech Ministry of Culture as part of the institutional finances of the long-term conceptual development of the research organisation Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
References
[1] BARTOŠ, Jaroslav. 1952. Loutkařské hry českého obrození [Puppet Plays of the Czech National Revival]. Praha: Československy spisovatel, 1952.

[2] BARTOŠ, Jaroslav. 1959. Komedie a hry českých lidových loutkařů [Comedies and Plays of the Czech Folk Puppeteers]. Praha: Orbis, 1959.

[3] BARTOŠ, Jaroslav. 1960. Loutkaři 17. a 18. věku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Seventeenthand Eighteenth-Century Puppeteers in Bohemia, Moravia and Silesia]. Praha: Statni pedagogické nakladatelství, 1960.

[4] BARTOŠ, Jaroslav. 1963. Loutkařská kronika [The Puppeteers' Chronicle]. Praha: Orbis, 1963.

[5] BLECHA, Jaroslav. 1996. O českém pimprlovém divadle [On the Czech Glove-Puppet Theatre]. Brno: Muzeum města Brna, 1996.

[6] BLECHA, Jaroslav. 1998. Loutkařská sbírka Moravského zemského muzea v Brně [The Puppetry Collection of the Moravian Museum in Brno]. Semily: Muzeum and Pojizerská galerie v Semilech, 1998.

[7] BLECHA, Jaroslav. 2004. Příspěvek k poznaní geneze a specifik původních českých marionet [A Contribution to the Understanding of the Genesis and Specifics of Original Czech Marionettes]. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. LXXXIX (2004): 245–52.

[8] BLECHA, Jaroslav, Pavel JIRÁSEK and Václav JIRÁSEK. 2008. Česká loutka [The Czech Puppet]. Praha: Kant, 2008.

[9] DUBSKÁ, Alice. 1992. Obtížné hledaní souvislosti (Příspěvek k výzkumu českého loutkového divadla národního obrozeni) [The Difficult Search of Connections (A Contribution to the Research in Czech Puppet Theatre of the National Revival]. Divadelni revue [Czech Theatre Review] 2 (1992): 36–44.

[10] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství [Two Centuries of Czech Puppetry]. Praha: Akademie múzických uměni, 2004.

[11] DUBSKÁ, Alice. 2010. Putující loutkařské rody a jejich opony [The Travelling Puppeteer Families and their Curtains]. In Malované opony divadel českých zemi [Decorated Theatre Curtains of the Czech Lands]. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze – NIPOS, 2010: 353.

[12] DUBSKÁ, Alice. 2011. Cesty loutkařů Bratů a Pratte Evropou 18. a 19. století [Travels of the Puppeteers Brat and Pratte thorough 18th and 19th Century Europe]. Praha: Akademie múzických uměni, 2011.

[13] KAŠ, Josef. 1947. O řezbářích a tiskařích lidových českých loutkařů [On the Carvers and Printers of the Czech Folk Puppeteers]. Český lid [The Czech People] (1947): 153.

[14] KNÍŽAK, Milan. 2006. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 [An Encyclopaedia of the Visual Artists of the Puppet Theatre in the Czech Lands and in Slovakia from the Traceable Past to 1950]. Hradec Králové: Nucleus, 2006.

[15] KOČKA, Bohumil. 2010. Vzpomínky Bohumila Kočky na Rudolfa Flachse [Bohumil Kočka's memoires of Rudolf Flachs]. In Tři Radosti moravskeho loutkaře Vladimira Matouška. Loutkové divadlo v Břeclavi [Three Delights of Moravian Puppeteer Vladimir Matoušek. Puppet Theatre in Břeclav]. Břeclav: Klub přátel uměni Břeclav a Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, 2010: 76–7.

[16] KOPECKÝ, Antonín. 1919. Působeni tři legionářů-loutkařů [The Activities of Three Legionary-Puppeteers]. Loutkař IV/1 (1919): 8–9, IV/2 (1919): 19–21.

[17] KOPECKÝ, Antonín. 1933. Ve šlépějích praděda loutkaře. Vzpomínky z války a legii [In the Footsteps of Great-Grandfather Marionettist. Memories of War and the Legions.]. Brno: Moravský legionář, 1933.

[18] KOTRBA, Heřman. 1982. Třísky z dílny řezbaře [Shavings from the Woodcarver's Workshop]. Brno: Nakladatelství Blok, 1982.

[19] KOTRČOVÁ, Milena. 1984. Lidový loutkař Rudolf Flachs [The Folk Marionettist Rudolf Flachs]. In Milena Kotrčová, Jaroslav Zika and Mirko Matoušek. Historie a současnost loutkářství v Břeclavi [The Past and Present of Puppeteering in Břeclav]. Břeclav: Dům kultury ROH, 1984: 29–30.

[20] MALÍK, Jan. 1964–70. Z letopisů dřevěné thálie [From the Chronicles of the Wood Thalia]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] XIV–XX (1964–70).

[21] MALÍK, Jan, Jan DVOŘÁK, Josef ŠECHTL and Marie ŠECHTLOVÁ. 1978. Svět loutek [The World of Puppets]. Hradec Králové: Kruh, 1978.

[22] MINÁŘ, Marek. 2005. Řezbářství [Woodcarving]. Praha: Grada Oublishing, a. s., 2005.

[23] MINÁŘ, Marek. 2008. Lidové řezbářství [Folk Woodcarving]. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008.

[24] NEDBAL, Václav. 1912. Z Rožmitála [From Rožmital]. Česky loutkař [The Czech Puppeteer] I/3 (1912): 99.

[25] NEVORAL, František. 1922. Lidový loutkař Jan Flachs [The Folk Marionettist Jan Flachs]. Loutkař [The Puppeteer] VI/7 (1922): 96, VI/8 (1922): 110.

[26] PATKOVÁ, Jindřiška. 1970. Loutkařské sbírky Národního muzea [The Puppetry Collections of the National Museum]. Acta scaenographica 2–XI (1970): zadní předsádka [endpaper].

[27] PAVLÍČEK, František and Jana VAŇKOVÁ. 1987. O dřevěné komedii na Moravě [On the Wooden Comedy in Moravia]. Brno: Moravské muzeum, 1987.

[28] PORT, Jan. 1953. Loutkařské památky v Národním museu v Praze [Puppetry Collections in the National Museum in Prague]. Československy loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] III/4 (1953): 92.

[29] STOKLAS, Eugen. 1928. Antonín Scheich. Loutkař [The Puppeteer] XIV/7–8 (1928): 152.

[30] ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava and Jiří VALENTA. 2002. Místopis českého amatérského divadla [A Local History of the Czech Amateur Theatre]. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, útvar ARTAMA, 2002.

[31] TELCOVÁ, Jiřina. 1971. Z loutkářovy maringotky [From the Marionettist's Caravan]. Brno: Moravské museum, 1971.

[32] TELCOVÁ, Jiřina. 1975. Loutky z maringotek [Marionettes from the Caravans]. Loutkařské listy 3 (1975): 36.

[33] TELCOVÁ, Jiřina. 1979. Moravské lidové loutky [Moravian Folk Puppets]. Brno: Moravské muzeum, 1979.

[34] VEIL, Emanuel. 1923. Z činnosti loutkoherce Josefa Flachse [On the Activities of the Puppeteer Josef Flachs]. Loutkař [The Puppeteer] X/4 (1923): 60.

[35] VESELÝ, Jindřich. 1916. Scénář vybraných her loutkových kdekoli vydaných [A Scenario of Selected Puppet Plays Published Anywhere]. Praha: A. Storch syn, 1916.

[36] VESELÝ, Jindřich. 1925. Jména lidových českých loutkařů [The Names of Czech Folk Puppeteers]. Loutkař [The Puppeteer] XII/1 (1925): 19–20.

[37] ZÁTKA, František. 1918. Jihočeští loutkaři lidoví z 2. polovice XIX. století [South Bohemian Folk Puppeteers of the Late 19th Century]. Loutkař [The Puppeteer] II/od č. 7 (1918): 89.

[38] Puppets from the collections of the Moravian Museum, the Theatre History Department, Brno: collections 'Berousek' (sign. L1–L15), collection R. Flachs (sign. L40–L61, L81), collection V. Flachsova (sign. L1046–1065), collection A. Kučera (sign. L1198–L1216).

[39] Puppets from the collections of Milan Knižak, Praha, without classmarks.

[40] Puppets from the collections of Jiři Vorel, Praha, without classmarks.

[41] Puppets from the collections of Marie and Pavel Jirasek, Brno, without classmarks.

[42] The memoires and correspondence of the Moravian Museum with Marie Berouskova, Hynek Berousek, Rudolf Flachs, Vlasta Nova and Vaclav Kučera. Collections of the Moravian Museum, the Theatre History Department, Brno: sign. A, R, incl. sound recordings (magnetic tapes and digitalised files) sign. E.

[43] Written documentation from the heritage of the families of Flachs, Novy and Kučera. Moravian Museum, the Theatre History Department, Brno: sign. A.