Puppet cabaret: visual idioms, performance technologies and the poetics of Czech special puppets in a European context 1850–1950 : (from artistic automata through trick and variety puppets, to puppet cabaret and variety show clowns and acrobats)

Title: Puppet cabaret: visual idioms, performance technologies and the poetics of Czech special puppets in a European context 1850–1950 : (from artistic automata through trick and variety puppets, to puppet cabaret and variety show clowns and acrobats)
Contributor
Drábek, Pavel (Translator)
Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 70-134
Extent
70-134
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article brings an analysis of the history and development of variety and trick puppets in the Czech lands between 1850 and 1950 together with a discussion of the extant artefacts, with a particular focus on the mechanics of these special puppets and their innovations during the Modernist decades in a European context. Variety and trick puppets were also significant components of the traditional marionettists' productions and complement, and the article also considers the extant ephemera surrounding that tradition of performance.
References
[1] BACHMAN, Oldřich. 1922. Hadí muž [The Contortionist]. Loutkař 7 [The Puppeteer] (9) (1922): 5–6: 67.

[2] BARTOŠ, Jaroslav. 1959. Komedie a hry českých lidových loutkařů [The Comedies and Plays of Czech Folk Marionettists]. Praha: Orbis, 1959.

[3] BERGDOLL, Barry, Leah DICKERMAN, Benjamin BUCHLOH and Brigid DOHERTY. 2009. Bauhaus 1919–1933. New York: The Museum of Modern Art, 2009.

[4] BERNSTENGEL, Olaf. 1995. Sachsisches Wandermarionettentheater [Touring Saxon Puppet Companies]. Dresden, Basel: Verlag der Kunst, 1995.

[5] BERNSTENGEL, Olaf and Lars REBEHN. 2008. Volkstheater an Faden: Vom Massenmedium zum musealen Objekt – sachsisches Marionettentheater im 20. Jahrhundert. [Folk Theatre on Strings: From Mass Media to Museum Object – Saxon Marionette Theatre in the 20th Century]. Mitteldeutscher Verlag, 2008.

[6] BLECHA, Jaroslav. 2009. Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz [Family Marionette Stages: The Humble Temples of the Muses]. Brno: MZM, 2009. See also BLECHA, Jaroslav. 2011. The history and Scenographic Influence of Czech Family Marionette Theatres. In Christian M. Billing and Pavel Drabek (eds.). Czech Stage Art and Stage Design. Special Issue of Theatralia 14 (Spring 2011): 1: 114–46.

[7] BLECHA, Jaroslav. 2013. Rodinná loutková divadélka – herectvo na drátkách [Family Marionette Stages: The Thespians on Wires]. Brno: MZM, 2013.

[8] BLECHA, Jaroslav and Pavel JIRÁSEK. 2008. Česká loutka [The Czech Puppet]. Praha: Kant, 2008.

[9] BUTTERWORTH. Philip. 2005. Magic on the Early English Stage. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

[10] CONZEN, Ina (ed.). 2015. Oskar Schlemmer: Visions of a New World. Munich: Hirmer Publisher, 2015.

[11] DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ [Long, Wide and Sharp-Eyes]. 1924. Loutkař [The Puppeteer] 11 (1924): 2: 43.

[12] DUBSKÁ, Alice. 1997. Cesta Říše loutek do 21. století [The Journey of the Řiše loutek Theatre into the 21st Century]. In Almanach Říše loutek [Annual of the Řiše loutek Theatre]. Praha: LS Říše loutek, 1997.

[13] DUBSKÁ, Alice. 2011. Cesty loutkařů Bratů a Pratte Evropu 18. a 19. století [Travels of the puppeteers Brat and Pratte thorough 18th and 19th Century Europe]. Praha: Nakladatelstvi AMU, 2011.

[14] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945 [Two Centuries of Czech Puppetry. The Developments of Czech Puppet Theatre from the Middle of the Eighteenth Century to 1945]. Praha: Nakladatelství AMU, 2004.

[15] DUBSKÁ, Alice (et al.). 2012. Obrazy z dějin českého loutkářství [Images of the History of Czech Puppetry]. Praha: Arbor Vitae, MLK, 2012.

[16] ERBEN, Karel Jaromír. 1865. Sto prostonárodních pohádek a pověsti slovanských v nářečích původních [A Hundred Slavic Folk Tales and Legends in the Original Dialects]. Praha: I. L. Kober, 1865.

[17] HAVLIČKOVÁ, Margita. 2009. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668–1733 [Professional Theatre in the Royal City of Brno 1668–1733]. Brno: JAMU 2009. See also HAVLIČKOVÁ Margita. Berufstheater in Brunn 1668–1733. Transl. by Eva Hudcova and Christian Neuhuber. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

[18] HLOUŠEK, Jaroslav. 1912. Z mých zkušeností [From my Experience]. Český loutkař [The Czech Puppeteer] 1 (1912): 1: 15.

[19] HORKÝ, Karel. 1925. Nesmrtelný Majzner [The Immortal Majzner]. Národní politika [National Politics] 29 March 1925.

[20] JIRÁSEK, František. 1928. Loutkařská příručka. 300 rekvizit pro loutková divadla [The Puppetry Handbook. 300 Properties for Puppet Theatre]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1928.

[21] JIRÁSEK, František. 1932. Odhalená tajemství loutek [The Unveiled Mysteries of Puppets]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1932.

[22] JIRÁSEK, František. 1930. Stavba, režie a osvětlení loutkového divadla [Construction, Stage Direction and Lighting for Puppet Theatre]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1930.

[23] JIRÁSEK, František. 1935. Scénovaní na loutkovém divadle. Odhalená tajemství loutek [Staging in Puppet Theatre. The Unveiled Mysteries of Puppets]. Praha: Jos. R. Vilímek, 1935.

[24] JIRÁSKOVÁ, Marie. 2012. Umělci a jejich loutky 1900–1950 [Artists and Their Puppets 1900– 1950]. DUBSKÁ, Alice (et al.) Obrazy z dějin českého loutkářství [Images from the History of Czech puppetry]. Praha: Arbor Vitae, MLK, 2012: 93–123.

[25] JIRÁSKOVÁ, Marie and Pavel JIRÁSEK. 2011. Loutka a moderna [The Puppet and the Modern]. Praha: JAMU, Arbor Vitae, 2011. See also JIRÁSKOVÁ, Marie and Pavel JIRÁSEK. 2014. The Puppet and the Modern. Transl. by Magdalena and Lawrence Wells. Praha: JAMU/Arbor Vitae, 2014.

[26] JIŘINA, Václav. 1930. Vittorio Podrecca. Loutkař [The Puppeteer] 10 (1930): 10: 241–52.

[27] KNÍŽÁK, Milan. 2005. Srba Jindřich. In Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950. [Encyclopedia of Czech and Slovak Puppet Theatre Artists from the Discernible Past to 1950] Hradec Králové: Nukleus, 2005.

[28] KOLEKTIV. 2004a. Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce [Dr. Jan Malík: the Personality and the Artist]. Praha: Loutkař, 2004.

[29] KOLEKTIV. 2004b. Ladislav Sutnar – Design in Action. Praha/New York. Praha: Argo, 2004.

[30] KOLEKTIV. 1927. Stvoření Draka [The Creation of Drak Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 8 (1927): 9: 179–81.

[31] KOPENEC, Josef. 1925. Mechanismus a pohyb loutek [The Mechanisms and movements of Puppets]. Loutkař [The Puppeteer] 12 (1925): 1: 8–16.

[32] KOPŘIVA, Václav. 1934a. Tanečnice loutka [Dancer Puppets]. Naše loutky [Our Puppets] 9 (1934): 5: 69–72.

[33] KOPŘIVA, Vaclav. 1934b. Akrobat na hrazdě [An Aerialist on a Bar]. Naše loutky [Our Puppets] 9 (1934): 8: 116–7.

[34] KURZ, Stehen, Francois MORELLET, Astrid von ASTEN and Sophie TAEUBER-ARP. 2010. Sophie Taeuber-Arp: Movement and Balance. Zurich: Kerber, 2010.

[35] LANCHESTER, Waldo S. 2006. Hand Puppets and String Puppets. Hong Kong: Hesperides Publishing, 2006.

[36] LOUTKAŘSKÁ ČÍTANKA [The Puppetry Reader]. 1925. Praha: Svaz osvětový, 1925.

[37] MALÍK, Jan (Mik). 1945. Arch. Ing. Bohumil Buděšinský. Loutková scéna [The Puppet Scene] 2 (1945/46): 3: 60.

[38] MALÍK, Jan (Mik). 1934. Bacilínek ze soutěže [The Germ-Boy at the competition]. Loutkař [The Puppeteer] 20 (1934): 7: 110–1.

[39] MALÍK, Jan. 1936. Lístek z Vltavína [A card from the Vltavín]. Loutkař [The Puppeteer] 22 (1936): 8: 118–20.

[40] MALÍK, Jan (Mik). 1948. Loutkářství v Československu [Puppetry in Czechoslovakia]. Praha: Ministerstvo informaci, 1948.

[41] MALÍK, Jan (Mik). 1962. Národní umělec Josef Skupa [The National Artist Josef Skupa]. Praha: SNKLU, 1962.

[42] MALÍKOVÁ, Nina and Pavel VAŠÍČEK. 2000. Plzeňské loutkářství, historie a současnost [The Puppetry of Pilsen: Historical and Contemporary]. Plzeň: Divadlo Alfa, 2000.

[43] MAŠATOVÁ, Linda. 2006. Loutkové divadlo Říše loutek za uměleckého vedeni manželů Suchardových (1920–1945) [The Puppet Theatre Řiše loutek under the Artistic Leadership of the Suchardas (1920–1945)]. Unpublished Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2006.

[44] MASER, Rolf. 1977. Altsachsische Marionetten. Leipzig: Prisma, 1977.

[45] McCORMICK, John and Bennie PRATASIK. 2005. Popular Puppet Theatre in Europe, 1800–1914. Cambridge: Cambridge UP, 2005.

[46] McCORMICK, John. 2011. Popular Theatres of Nineteenth-Century France. London: Routledge, 2011.

[47] McCORMICK, John, Alfonso CIPOLLA and Alessandro NAPOLI. 2009. The Italian Puppet Theater: A History. Jefferson: McFarland & Co Inc, 2009.

[48] McCORMICK, John, Clodagh McCORMICK, Thomas S POSTLEWAIT and John PHILLIPS. 2004. The Victorian Marionette Theatre (Studies in Theatre History and Culture). Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[49] McISAAC, Frederick John, Anne STODDART and Tony SARG. 1921. The Tony Sarg Marionette Book. New York: B.W. Huebsch, inc., 1921.

[50] MUNZBERG, Antonín. 1920. Album Dekoraci českých umělců. Číslo II [An album of Decorations of Czech Artists. No. 2]. Praha: A. Munzberg, 1920.

[51] MUNZBERG, Antonín. 1915. Album všech Alešových loutek [An Album of all the Aleš Puppets]. Issue I, No. 2. Praha: A. Munzberg, 1915.

[52] MUNZBERG, Antonín.1940s. Předlohy zvířátek [Animal Models]. Praha: A. Munzberg, the 1940s.

[53] NEZBEDA, Oskar. 1937. Tančící muchomůrky [The Dancing Toadstools]. Naše loutky [Our Puppets] 12 (1937): 6: 70–3.

[54] NOVOTNÝ, Antonín. 1944. Staropražští komedianti a jiné atrakce 1800–1850 [The Old Prague Comedians and Other Attractions 1800–1850]. Praha: Atlas, 1944.

[55] PODRECCA, Vittorio. 1928. Teatro dei Piccoli. Milano: Pizzi e Pizio, 1928.

[56] SKÁLA, Vit. 1929. Tančící kostra [The Dancing Skeleton]. Loutkař [The Puppeteer] 16 (1929): 1: 18.

[57] SUCHARDOVÁ, Anna. O Honzovi [About Honza]. Československý loutkař 9 [The Czechoslovak Puppeteer] (1959): 2: 43

[58] ŠELLER, Otakar. 1934. Dupáček [The Stamping Man]. Naše loutky [Our Puppets] 10 (1934): 3: 41–2.

[59] ŠTAPFER, Karel. 1922. Rekvizity pro hru Bacilínek [Properties for the Bacilinek Play]. Loutkař [The Puppeteer] 7 (9) (1922): 7: 87.

[60] ŠTĚPAŘ, Josef: 2003. Adolf Šrůtek: loutkař a loutkoherec (1914–1985) [Adolf Šrůtek: the Puppeteer and Marionettist (1914–1985)]. Rodným krajem: vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratři Čapků [In the Native Region: Historical and Geographical Almanac of the Region of Alois JIRÁSEK, Božena Němcova, and Karel and Josef Čapek] 27 (2003): 31–2.

[61] STODDARD, Anne and Tony SARG. 1927. A Book of Marionette Plays. New York: Greenberg, 1927.

[62] ŠVÁB, Jaroslav. 1921. Kašpárek na hrazdě [Kašpárek on a Trapeze]. Loutkař [The Puppeteer] 6 (1921): 2–3: 6.

[63] VESELÝ, Jindřich. 1924. Ivo Puhonný a jeho umělecké loutkové divadlo v Praze [Ivo Puhonný and his Artistic Puppet Theatre in Prague]. Loutkař [The Puppeteer] 10 (1924): 6–7: 85–91.

[64] VESELÝ, Jindřich. 1911. Johan doktor Faust starých českých loutkářův. Lidopisná studie [Dr John Faust of the old Czech Marionettists. An Ethnographic Study]. Praha: České lidové nakladatelství a antikvariát, 1911.

[65] VESELÝ, Jindřich (writing as HAJEK M.). 1913. Kašpárek a Turek. Národopisný koutek [Kašpárek and the Turk. An Ethnographic Corner]. Česky loutkař [The Czech Puppeteer] 2 (1913): 1: 14–5.

[66] VESELÝ, Jindřich. 1920. Legionáři – loutkaři [Legionaries-Puppeteers]. Loutkař [The Puppeteer] 4 (1920): 5–6: 63–4.

[67] VESELÝ, Jindřich. 1929. Loutkařská dynastie Maiznerů z Nové Paky [The Puppetry Dynasty of the Maizners of Nová Paka]. Loutkař [The Puppeteer] 15 (1929): 5–6: 63–4.

[68] VESELÝ, Jindřich. 1918. Varietní a proměnlivé loutky našich loutkařů [The Variety and Trick Puppets of our Puppeteers]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1918): 7: 158–68.

[69] VYŠEHRADSKÝ. 1937. Žába [The Frog]. Naše loutky [Our Puppets] 8 (1937): 1: 3, 5.