Procedurální teorie pojmů

Title: Procedurální teorie pojmů
Variant title:
  • Procedural theory of concepts
Author: Duží, Marie
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [86]-113
Extent
[86]-113
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V příspěvku podávám přehled vývoje logické sémantiky se zřetelem zejména na vývoj Tichého Transparentní intenzionální logiky (TIL) od pozdních šedesátých let až dodnes, a na ní vystavěné Maternovy logické teorie pojmu. Článek si neklade za cíl podat vyčerpávající historický přehled, nýbrž soustřeďuje se na podíl česko-slovenské logické školy a ukazuje, že tento podíl je nezanedbatelný. Navíc je však tento přehled zároveň i kritický. Ukazuje silné stránky logického rámce TIL, ale zároveň upozorňuje na některé diskutabilní stránky či otevřené problémy, které zůstávají zejména právě v procedurální teorii pojmu. Z nich nejpalčivějším je problém procedurální identity pojmu, a tím také kritéria synonymie.
The paper summarizes the development of logical semantics, in particular Tichý's Transparent Intensional Logic, since late 1960s till now. We concentrate on Materna's procedural theory of concepts, which is a unique logical theory built within TIL. The goal is to introduce the contribution of Czech and Slovak logical school to logical semantics and show its significance. At the same time the paper critically discusses strong as well as weak issues of this theory, and calls attention to open problems. One of the most important open problems is the problem of hyperintensional individuation, which is closely related to the problem of synonymy.
Note
Tato práce byla podporována grantovou agenturou České republiky GAČR, projekt 15-13277S, "Hyperintenzionální logika pro analýzu přirozeného jazyka".