[Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav. Antisthenis fragmenta – Antisthenove zlomky: Úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom]

Author: Franek, Juraj
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 213-215
Extent
213-215
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav. Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky: úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom. [Úvodnú štúdiu napísal Vladislav Suvák; edíciu gréckeho a latinského textu podľa Giannantoniho vydania (Socratis et Socraticorum Reliquiae s prihliadnutím na kritické vydania antických diel, predovšetkým na Marcovichovo vydanie Diogena Laertského (Vitae philosophorum) pripravil Vladislav Suvák; zlomky z gréčtiny a latinčiny preložil Andrej Kalaš; komentár k zlomkom napísal, zoznam latinských skratiek a literatúru zostavil Vladislav Suvák]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 540 s. ISBN 978-80-223-3447-1.
Document