Úkoly Scénografického ústavu

Title: Úkoly Scénografického ústavu
Variant title:
  • The activities of the Czech Scenographic Institute
Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 159-180
Extent
159-180
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The present study, based on a bachelor thesis of the same title, presents a limited number of outcomes from vast scale of activities the Czech Scenographic Institute carried out over some fifteen years of its existence, especially those connected to the use of various types of spaces for theatrical productions. Another point of reference is the personality of Miroslav Kouřil, head of the institute, whose theoretical works on theatrical space have been also analysed to reveal Kouřil's opinions on its functions, characteristics, etc. The second part of the paper covers concrete projects of the Institute, such as the Luminescent Theatre, Experimental Studio, and the Study of Revitalization of the Emmaus Monastery in Prague. The study is appended by Kouřil's "Essay on the improvement of theatre buildings and theatre halls", that makes suggestions concerning possible future localization and operation of theatres in Prague.
References
[1] ČERNÝ, Jindřich. 2007. Osudy českého divadla po druhé světové válce [Fortunes of the Czech Theatre After the WWII]. Praha: Academia, 2007.

[2] DOLANSKÁ, Slávka. 1972. Sborník 15 let Scénografického ústavu [Anthology to the 15th Anniversary of the Scenographic Institute]. Interscaena 2 (1972): 4: 2.

[3] FRIEDMAN, Václav. 1971. Mirku, kolik je ti opravdu? [Mirek, How Old Are You, Really?]. Interscaena 1 (1971): 5: 94.

[4] GROSSMAN, Jan. 2000. Texty o divadle II. Část 2. [Texts on Theatre II, vol. 2]. Jan Grossman; uspořádal Miloslav Klíma. Praha: Pražská scéna, 2000.

[5] HILMERA, Jiří. 1962. Pět let činnosti Scénografické laboratoře [Five Years of the Scenographic Laboratory]. Acta scaenographica 2 (1962): 2: 21–23. Knihovna divadelního prostoru, sv. 66 [Library of Theatrical Space series, vol. 66].

[6] JUST, Vladimír. 2010. Divadlo v totalitním systému: Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech [Theatre in Totality: Story of the Czech Theatre Between 1945 and 1989 Not Only in Figures and Contexts]. Praha: Academia, 2010.

[7] KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. 2011. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 [A Guide Through Czech Culture and Lifestyle Between 1948 and 1967]. Praha: Academia, 2011.

[8] KOLAŘÍK, Jiří. 1967. Deset let Scénografického ústavu 1957–1967 [Ten Years of the Scaenographic Institute (1957–1967)]. Acta scaenographica 8 (1967): 1: 1–3.

[9] KOUŘIL, Miroslav a Valter MELUZÍN. 1972. Výstava k patnáctiletí Scú [An Exhibition to the 15th Anniversary of the Scaenographic Institute]. Interscaena 2 (1972): 4: 84.

[10] KOUŘIL, Miroslav a Emil František BURIAN. 1938. Divadlo práce: studie divadelního prostoru [Theatre of Labour: A Study of Theatrical Space]. Praha: [Jaroslav Kohoutek], 1938.

[11] KOUŘIL, Miroslav. 1960. Scénografický vývoj [The Development of Scenography]. Acta scaenographica (1960): 2: 21–23.

[12] KOUŘIL, Miroslav. 1964. Scú + Scénografie + Essen [The Scaenographic Institute + Scaenography + Essen]. Acta scaenographica 4 (1964): 12: 225–228. Knihovna divadelního prostoru, sv. 67 [Library of Theatrical Space series, vol. 67].

[13] KOUŘIL, Miroslav. 1972. Patnáct let Scénografického ústavu [The 15th Anniversary of the Scaenographic Institute]. Interscaena 2 (1972): 4: 65–66.

[14] KOUŘIL, Miroslav. 1945. Divadelní prostor [The Theatrical Space]. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

[15] KOUŘIL, Miroslav. 1950. Úkoly československého divadelnictví v r. 1950 [The Mission of the Czechoslovak Theatre in 1950]. Praha: Umění lidu, 1950.

[16] KOUŘIL, Miroslav. 1955. O malém jevišti [On a Small Stage]. Praha: Orbis, 1955.

[17] KOUŘIL, Miroslav. 1970. Základy teoretické scénografie [The Basics of the Theory of Scaenography]. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[18] MIKOTA, Jan. 1967. PQ + 10 SCÚ [The Prague Quadriennal + 10th Anninversary of the Scaenographic Institute]. Kulturní práce 7 (1967): 11: 20. (K výstavě a oslavě deseti let Scénografického ústavu.) [To the Exhibition and Celebration of the 10th Anniversary of the Institute.]

[19] Národní archiv Praha, fond Scénografického ústavu (Praha 1963–1974) [The Prague National Archive, the Scaenographic Institute collection (Prague, 1963–1974)].

[20] Sborník Interscaena [Interscaena Collection] 2 (1972): 2 a 4: 2 + obálka [cover], 1 fot. [pic.]. (Resumé v ruštině, angličtině, francouzštině, němčině; podepsáno -sd-; informace o obsahu sborníku k 15. výročí založení Scénografického ústavu.) [Russian, English, French and German summary; Signed -sd-; Information about the contents of the collection issued in connection with the 15th Anniversary of the Scaenographic Institute.]

[21] VEBER, Václav. 1971. Šedesát let Miroslava Kouřila: Životopisná studie [60th Anniversary of Miroslav Kouřil: A Biographic Study]. Interscaena 1 (1971): 5: 88–94.

[22] VEBER, Václav. 1972. Zahraniční styky Scénografické laboratoře a Scénografického ústavu [International Liasons of the Scaenographic Laboratory and Institute]. Interscaena 2 (1972): 4: 81–84.