Posudky J. Mukařovského a J.B. Kozáka na disertační práci Jiřího Veltruského