Ivo de Figueiredo – Henrik Ibsen: Člověk a maska

Title: Ivo de Figueiredo – Henrik Ibsen: Člověk a maska
Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 311-316
Extent
311-316
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Figueiredo, Ivo de. Henrik Ibsen: člověk a maska. Překlad Karolína Stehlíková. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 670 s. Dramatica. ISBN 978-80-246-2946-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.