The parent and grandparent roles from the perspective of contemporary Czech grandparents

Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. [131]-145
Extent
[131]-145
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
This paper is focused on differences in the roles of parent and grandparent from the perspective of individuals who have had experience with both roles. The work is based on a secondary analysis of eighteen semi-structured interviews with younger seniors. Using grounded theory, the authors identified two categories of fundamental differences between these roles. The first category describes differences between the value that respondents attributed to the time spent together with their grandchild or child. Respondents more enjoyed the time that they spent with their grandchild than with their child. The second category deals with the higher degree of fear associated with caring for grandchildren than taking care of their own child.
Note
  • The text is based on data generated in the project "Overloaded Roles: Grandparents in the Era of Active Ageing" (GA13-34958S).
Document
References:
[1] Arber, S., & Timonen, V. (Eds.). (2012). Contemporary Grandparenting: Changing Family Relationships in Global Contexts. Bristol: Policy Press.

[2] Bengtson, V. L. (2001). Beyond the nuclear family: The increasing importance of multigenerational bonds. Journal of Marriage and Family, 63(1), 1–16. | DOI 10.1111/j.1741-3737.2001.00001.x

[3] Charmaz, K. (2008). Grounded theory. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods (pp. 81–110). Los Angeles, CA: SAGE Publications.

[4] Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria. Zeitschrift für Soziologie, 19(6), 418–427. | DOI 10.1515/zfsoz-1990-0602

[5] Crawford, M. (1981). Not disengaged: Grandparents in literature and reality, an empirical study in role satisfaction. The Sociological Review, 29(3), 499–519. | DOI 10.1111/j.1467-954X.1981.tb00764.x

[6] Gauthier, A. (2002). The role of grandparents. Current Sociology, 50(2), 295–307. | DOI 10.1177/0011392102050002623

[7] Hamplová, D. (2014). Hlídání vnoučat českými prarodiči v mezinárodním srovnání [Taking Care of Grandchildren: An International Comparison]. Data a výzkum – SDA Info, 8(1), 25–40.

[8] Hank, K., & Buber, I. (2009). Grandparents caring for their grandchildren: Findings from the 2004 survey of health, ageing and retirement in Europe. Journal of Family Issues, 30(1), 53–73. | DOI 10.1177/0192513X08322627

[9] Hasmanová Marhánková, J. (2010). Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stárnutí [Transforming Grandparenthood in the Context of the Ideas of Active Ageing]. In D. Ryšavý (Ed.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Sociologica – Andragogica 2009 (pp. 11–26). Olomouc: Palacký University in Olomouc.

[10] Hasmanová Marhánková, J. (2015). "Být dobrou babičkou" – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině ["Being a Good Grandmother": The Normative Expectations Attached to the role of Grandmother in Czech Families Today]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 51(5), 737–760.

[11] Hasmanová Marhánková, J., & Štípková, M. (2014). Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata [Typology of Grandparent Role in the Czech Society – Factors Influencing the Involvement of Grandparents in the Care for Young Children]. Naše společnost, 12(1), 15–26.

[12] Herlofson, K., & Hagestad, G. O. (2012). Transformations in the role of grandparents across welfare states. In S. Arber & V. Timonen (Ed.), Contemporary Grandparenting: Changing Family Relationships in Global Contexts (pp. 25–51). Bristol: Policy Press.

[13] Höhne, S., Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A., & Žáčková, L. (2010). Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus [Family and Employment with Respect to the Family Cycle]. Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs. Retrieved from http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_310.pdf

[14] Igel, C., & Szydlik, M. (2011). Grandchild care and welfare state arrangements in Europe. Journal of European Social Policy, 21(3), 210–224. | DOI 10.1177/0958928711401766

[15] Mason, J., May, V., & Clarke, L. (2007). Ambivalence and the paradoxes of grandparenting. The Sociological Review, 55(4), 687–706. | DOI 10.1111/j.1467-954X.2007.00748.x

[16] Možný, I., Přidalová, M., & Bánovcová, L. (2003). Mezigenerační solidarita. Předběžná z práva z mezigeneračního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita [Intergenerational Solidarity. Preliminary Report from the Intergenerational Comparative Research "Value of Children and Intergenerational Solidarity"]. Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs. Retrieved from http://praha.vupsv.cz/Fulltext/mezgen.pdf

[17] Patschová, N. (2014). Dědečkové vs. babičky. Prarodičovství v kontextu aktivního stárnutí [Grandfathers vs. Grandmothers: Grandparenthood in the Context of Active Ageing]. Sociální studia, 11(3), 51–73. | DOI 10.5817/SOC2014-3-51

[18] Petrová Kafková, M. (2010). Mezigenerační solidarita ve stárnoucí společnosti [Intergenerational Solidarity in Ageing Society]. Sociální studia, 7(4), 63–84. | DOI 10.5817/SOC2010-4-63

[19] Petrová Kafková, M. (2014). Péče o vnoučata v současnosti: Evidence na základě dat SHARE 2010 [Care for Grandchildren in the Present: Records Based on SHARE 2010 Data]. Fórum sociální politiky, 8(3), 9–14.

[20] Stelle, C., Fruhauf, C. A., Orel, N., & Landry-Meyer, L. (2010). Grandparenting in the 21st Century: Issues of diversity in grandparent–grandchild relationships. Journal of Gerontological Social Work, 53(8), 682–701. | DOI 10.1080/01634372.2010.516804

[21] Thiele, D. M., & Whelan, T. A. (2006). The nature and dimensions of the grandparent role. Marriage and Family Review, 40(1), 93–108. | DOI 10.1300/J002v40n01_06

[22] Šindelář, M. (2014). Sendvičová konstelace a well-being člověka: Vhled do českého terénu [Sandwich Generation and Well-being: An Inquiry into Czech Field]. Sociální studia, 11(3), 31–49. | DOI 10.5817/SOC2014-3-31

[23] Uhlenberg, P. (2005). Historical forces shaping grandparent-grandchild relationships: Demography and beyond. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 24(1), 77–97.

[24] Uhlenberg, P., & Hammill, B. G. (1998). Frequency of grandparent contact with grandchild sets: Six factors that make a difference. The Gerontologist, 38(3), 276–285. | DOI 10.1093/geront/38.3.276

[25] Vidovićová, L., Galčanová, L., & Petrová Kafková, M. (2015). Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek [The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs]. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 51(5), 761–782.