Sacra: studentský religionistický časopis

Title: Sacra: studentský religionistický časopis
Source document: Religio. 2016, vol. 24, iss. 1, pp. [64]
Extent
[64]
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Advertisement
Language
License: N/A
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Inzerované dílo: Sacra. Brno: Občanské sružení Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU, 2003- , roč. 1- , č. 0- . ISSN 1214-5351.