Искусствоведческое направление и научная концепция кафедры славянской филологии Остравского университета

Variant title
The scientific conception and activities of the literary- and culture-oriented branch of the Department of Slavonic Studies, University of Ostrava
Author: Jelínek, Igor
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 77-87
Extent
77-87
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
The present paper aims to introduce the work of both Polish and Russian sections of the Department of Slavonic Studies (University of Ostrava). Attention is devoted to joint grant projects in which the members of both sections (including students) have actively participated and continue to participate. The output of the completed project (2014–2015), a collective monograph entitled "Contemporary Russian and Polish Sung Poetry I" will be presented, as will the ongoing two-year project (2015–2017) "Russian and Polish Literary Essays at the Turn of 19th and 20th Centuries in a Comparative Concept".
Note
  • Данная статья является результатом исследований, проведенных в рамках грантового проекта SGS22/FF/2016-2017.
Document
References:
[1] JELÍNEK, I. a kol. (2015): Současná ruská a polská zpívaná poezie I. Ostrava.

[2] MIKULAŠEK, M. (1962): Puti razvitija sovetskoj komedii 1925–1934 godov. Praga.

[3] MIKULAŠEK, M. (1975): Pobednyj smech. Opyt žanrovo-sravnitelʼnogo analiza dramaturgii V. V. Majakovskogo. Brno.

[4] MIKULÁŠEK, M. (2011): Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Ostrava.

[5] MIKULÁŠEK, M. (2004): Hledání „duše“ díla v umění interpretace: genologicko-hermeneutická anamnéza "vnitřní formy" artefaktu a mytopoidních forem narace. Ostrava

[6] PRZYWARA, M. (2016): Literatura Ślaska Cieszyńskiego po 1989 roku. Ostrava.

[7] SMITH, G. S. (1988): Songs to Seven Strings Guitar. Russian Guitar Poetry and Soviet "Mass Song". Bloomington.

[8] VOREL, J. (2007): Astrální próza Andreje Bělého. Ostrava.

[9] VOREL, J. (2012): Od dekadence k teurgii. Esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století. Ostrava.

[10] VOREL, J., BOGOCZOVÁ, I. (2015): Žádost o rozšíření akreditace doktorského studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Studijní program: Filologie. Studijní obor: Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika. Ostrava. (interní dokument FF OU)