Система подготовки учителей русского языка в Чешской Республике - современное состояние, задачи и перспективы направления

Title: Система подготовки учителей русского языка в Чешской Республике - современное состояние, задачи и перспективы направления
Transliterated title
Sistema podgotovki učitelej russkogo jazyka v Češskoj Respublike - sovremennoje sostojanije, zadači i perspektivy napravlenija
Variant title:
  • The system of teacher's training of the Russian language in the Czech Republic - the current state, problems, and prospects of direction
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 89-98
Extent
89-98
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Reflection of Russian studies and its current position in the context of other languages on the Faculty of Education. The issue of competencies and delimitation of professional skills of the future (not only) teachers of the Russian language. The social status of Russian language teachers. Interconnection of philological and didactic disciplines and their definition with respect to the language level of study. Didactics of Russian as a discipline of the past and the future. Russian Centre as a platform for multilingual cooperation in linguistic, literary, methodological, cultural and areal region.
References
[1] DOLEŽELOVA, Je. (2012): Istorija obučenija russkomu jazyku v Universitete im. Masarika. In: KORYČÁNKOVÁ, S. (red.): Aktualʼnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. Brno, s. 11–14.

[2] EDUCOLAD. https://educoland.muni.cz/. [online]. [cit. 11.09.2016].

[3] CHODĚRA, R., RIES, L. (1999): Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava.

[4] JANÍKOVÁ, V. a kol. (2013): Vícejazyčná lingvistická terminologie. Praha.

[5] EIBENOVÁ, K. a kol. (2002): Pojechali — učebnice. Ruština pro základní školy. Úvaly.

[6] KORYTIÁK, S., DOLEŽELOVÁ, E. a kol. (2015): Ruština na dlani. Učebnice pro inkluzivní výuku. Brno: Edu4life. (v současné době v testovacím režimu)

[7] Zavedením druhého povinného cizího jazyka na ZŠ se zlepší jazyková vybavenost žáků. http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/zavedenim-druheho-povinneho-ciziho-jazyka-na-zs-se-zlepsi. [online]. [cit. 11.09.2016].

[8] PETRÍKOVÁ, A., KUPRINA, T., GALLO, J. (2013): Введение в дидактику русского языка и межкультурную коммуникацию. Prešov.

[9] PURM, R., JELÍNEK, S., VESELÝ, J. (2003): Didaktika ruského jazyka: vybrané kapitoly. 3. vyd., rozš. a upr. Hradec Králové.

[10] Učitelská praxe. http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentmgr. [online]. [cit. 11.09.2016].

[11] Ústav pro informace ve vzdělávání – Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele. http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp. [online]. [cit. 11.09.2016].